Vælg en side

    Atopisk eksem har store konsekvenser for livskvalitet og mentalt helbred

    COWI har lavet en levevilkårsundersøgelse blandt voksne i Danmark med atopisk eksem. Formålet med undersøgelsen er at belyse levevilkårene, livskvaliteten og konsekvenserne af hudsygdommen atopisk eksem blandt voksne i Danmark med henholdsvis mild, moderat og svær atopisk eksem. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er fremlagt i en rapport, som kan tilgås nedenfor.

    Resultaterne kort fortalt

    Undersøgelsen viser, at atopisk eksem har store konsekvenser for socialt liv, livskvalitet og det mentale helbred for de personer, som lever med atopisk eksem. De fleste af undersøgelsens respondenter har levet med sygdommen størstedelen af deres liv, og har derfor tilpasset deres liv til sygdommen. Det har medført begrænsninger for dem i forhold til valg af uddannelse, job og familieforøgelse. Derudover viser analysen, at jo sværere grad af eksem man har, des værre er ens selvvurderede helbred og des flere udfordringer har man med sin sygdom i dagligdagen. Risikoen for at udvikle angst og/eller depression er betydeligt højere blandt personer med svær grad af atopisk eksem sammenholdt med andre patientgrupper som for eksempel kræftpatienter.

    Undersøgelsen er udarbejdet af COWI A/S for LEO Pharma.